راهنمای ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

راهنمای ثبت نام فرهنگیان در دوره های مجازی ضمن خدمت ltms

آموزش ثبت دوره‌های برون سازمانی در سامانه ضمن خدمت ltms

راهنمای ثبت نام معلمان مدارس غیردولتی در ضمن خدمت آموزش و پرورش

آموزش تغییر رمز عبور ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان

راهنمای فراموشی رمز عبور در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

راهنمای تنظیم مرورگرهای گوشی برای آزمون‌های ضمن خدمت آموزش و پرورش