رهگیری آنلاین دوره‌های گذرانده شده دانش پذیران، امکانی بی‌نظیری را در جهت ارائه مدارک و مجوزهای در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
رهگیری آنلاین و معتبر گواهینامه‌های اعطا شده به برگزیدگان، سامانه‌ای اعتماد ساز و پشتیبان شما در فرآیند آموزشی تان خواهد بود.

لطفا؛ جهت رهگیری آنی گواهینامه، شماره انحصاری آنرا وارد نمایید.