تامین نیروی حرفه‌ای

جویای مربی خوب و کاربلد هستید؟

ما همراه شما هستیم!

این صفحه ویژۀ کسانی است که به دنبال یافتن نیروی انسانی مناسب، توانمند و متخصص برای مرکز آموزشی خود هستند یا مربیان و معلمانی که به دنبال فرصت شغلی خوب هستند.
کافیست درخواست خود را ثبت کرده تا با توجه به نیاز شما، نیروی مناسب یا شغل مناسب پیشنهاد شود.