طرح درآمدزایی

همکاران موسسه عماد، با استفاده از خدمات انحصاری عماد از طرح درآمدزایی مناسب خود استفاده می‌نمایند.
شما هم می‌توانید با ارتباط مستقیم با نزدیک ترین مشاور آموزشی موسسه اهداف و چشم انداز طرح مالی و شغلی خود را در اختیار گرفته و براساس این خدمت ویژه به توسعه دانش و ظرفیت‌های آموزشی خود بصورت فردی و یا مراکز آموزشی بپردازید.