معاونت فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش کشور هر ساله با هدف ارتقا سطح علمی و دانش معلمان و کادر آموزشی مدارس، دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان را برگزار می‌نماید و متقاضیانی که شرایط لازم را دارند، از جمله حداقل سابقه خدمت 5 ساله، می‌بایست در موعد مقرر که از سوی مراجع ذیربط اعلام می‌شود، ثبت نام خود را انجام داده و سپس در آزمون شرکت کنند.
آموزش ضمن خدمت فرهنگیان آن دسته از آموزش است که حین خدمت برگزار می‌شود و هدف از آن ارتقا سطح دانش و مهارت معلمان و فرهنگیان است. در ادامه درباره دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان اطلاعات بیشتری را آورده ایم.

پیشرفت و بالندگی هر کشور به انسان‌های آن کشور بستگی دارد و نیروی انسانی کارامد و با دانش است که یک جامعه را بالنده و پیشرفته می‌گرداند. تحقق توسعه، نیازمند پرورش نیروی انسانی باکیفیت و باصلاحیت است و پیشرفت همه‌جانبه بدون داشتن انسان‌هایی فرهیخته و متدمن ممکن نیست.

فرآیند آموزش و بهسازی از فعالیت‌های ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روش‌های مختلف، مدیران را در اداره سازمان‌ها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی امکان‌پذیر است.
چیرگی روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته‌ها و پژوهش برای یافتن تکنیک‌ها و ابزارهای جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال پیشرفت، مسئله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است.

مزایای شرکت در دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان چیست؟

احتمالا بسیاری از شما نمی‌دانید که مزایای شرکت در دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان چیست و چه لزومی به گذراندن این دوره‌ها وجود دارد. مزیت اصلی دوره‌های ضمن خدمت مجازی فرهنگیان (در شرایط حال حاضر این دوره‌ها مجازی برگزار می‌شوند؛ اما پس از رفع کرونا، تمامی کلاس‌ها و آزمون‌ها حضوری خواهند بود)، افزایش حقوق فرهنگیان گرامی می‌باشد.
علاوه بر افزایش حقوق، تاثیر مثبتی در ارزشیابی سالانه فرهنگیان نیز دارد. راهبران آموزشی مناطق، ارزشیابی سالانه را از کلیه کارکنان آموزش و پرورش انجام می‌دهند و یکی از عواملی که تاثیر مثبت در ارزشیابی دارد، گذراندن دوره‌های ضمن خدمت است. ارزشیابی سالانه، ملاک و مرجعی برای سازماندهی، امتیازبندی، رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش است.