نظرسنجی دوره اختلالات رفتاری كودكان و روش‌های اصلاح آن (گروه 601)