فرهیخته گرامی؛

برای ارائه نمونه تدریس و اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند برگزاری رویدادهای آموزش محور، درخواست خود را ثبت نمایید.
همکاران موسسه با شما در ارتباط خواهند بود.