آموزش و پرورش پیش دبستانی

اطلاعیه و جزوه دوره

1
ابتدا اطلاعیه دوره آموزش و پرورش پیش دبستان را مطالعه نمائید.
2
جزوه دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی (یادگیری مکتوب)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
نکات مهم و نمونه سوالات دوره آموزش و پرورش پیش دبستان
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

عناوین جلسات، آزمون میان دوره،آزمون پایان دوره

1
پیشنمایش دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی
2
جلسه اول: ضرورت و اهداف دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی
3
جلسه دوم: آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
جلسه سوم: نقش آموزش و پرورش پیش دبستانی در رشد همه جانبه کودک
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
5
جلسه چهارم: نقش آموزش و پرورش پیش دبستانی در پرورش مهارت‌های زبانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6
جلسه پنجم: نقش آموزش و پرورش پیش دبستانی در پرورش مهارت سخن گفتن
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
7
جلسه ششم: نقش آموزش و پرورش پیش دبستانی در پرورش مهارت نوشتن و خواندن
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
8
جلسه هفتم: حدود انتظارات مربوط به توسعه توانایی‌های جسمانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
9
جلسه هشتم: حدود انتظارات مربوط به شناخت محیط زیست
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
10
جلسه نهم: مفاهیم اساسی علوم تجربی در پیش دبستانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
11
جلسه دهم: حدود انتظارات مربوط به توسعه توانایی‌های ذهنی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
12
جلسه یازدهم: مفاهیم پایه ریاضی در پیش دبستانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
13
جلسه دوازدهم: حدود انتظارات مربوط به قوانین اجتماعی و هویت ملی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
14
جلسه سیزدهم: حدود انتظارات مربوط به شناخت فرهنگ و نشانه‌های دینی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
15
جلسه چهاردهم: حدود انتظارات مربوط به پرورش مهارت‌های زندگی (1)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
16
جلسه پانزدهم: حدود انتظارات مربوط به پرورش مهارت‌های زندگی (2)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
17
آزمون میان دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی(10سوال،10دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات
18
جلسه شانزدهم: حدود انتظارات مربوط به پرورش مهارت‌های زندگی (3)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
19
جلسه هفدهم: حدود انتظارات مربوط به پرورش مهارت‌های زندگی (4)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
20
جلسه هجدهم: فعالیت و شیوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پیش دبستانی (شعر)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
21
جلسه نوزدهم: فعالیت و شیوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پیش دبستانی (قصه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
22
جلسه بیستم: فعالیت و شیوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پیش دبستانی (نقاشی)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
23
جلسه بیست و یکم: فعالیت و شیوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پیش دبستانی (کاردستی)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
24
جلسه بیست و دوم: فعالیت و شیوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پیش دبستانی (بازی)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
25
جلسه بیست و سوم: فعالیت و شیوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پیش دبستانی (نمایش خلاق)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
26
جلسه بیست و چهارم: فعالیت و شیوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پیش دبستانی (فعالیت علمی)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
27
جلسه بیست و پنجم: انواع ارزشیابی در پیش دبستانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
28
آزمون پایان دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی(10سوال،10دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات
29
تکلیف دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
30
پرسش استاد: دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
31
تالار گفتگو: دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

کد دوره:

91400413

محل اجرای دوره: دفتر مرکزی موسسه آموزش نیروی انسانی عماد
ثبت در سامانه LTMS: درصورت قبولی و تطابق با رشته شغلی در سامانه LTMS ثبت خواهد شد.
ثبت در سامانه مشارکتها (معلمان غیردولتی): انتخاب موسسه عماد از سامانه مشارکتها و ثبت نام در دوره ها

اساتید: جناب آقای داروغه‌گی

اهداف دوره:

 • تعريف، اهداف و اهميت آموزش و پرورش پيش دبستانی را توضيح دهد
 • نظريه‌های معاصر مرتبط به آموزش و پرورش پيش‌دبستانی را تحليل كند
 • تاريخچه دوره پيش‌دبستانی در آموزش و پرورش ايران و جهان را تبيين كند
 • ويژگی ها و نيازهای آموزشی و پرورشی كودكان دوره پيش‌دبستانی را شرح دهد
 • فعاليت‌ها و شيوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب با هر موقعيت را تشخيص دهد
 • آموخته‌های نوآموزان را ارزشيابی كند

سر فصل دوره:

 • آموزش و پرورش پيش‌دبستانی
 • تعريف و اهداف آموزش و پرورش پيش‌دبستانی
 • نقش آموزش و پرورش پيش‌دبستانی در رشد همه جانبه كودک
 • نظريه‌های معاصر مربوط به آموزش و پرورش پيش‌دبستانی
 • تاريخچه دوره پيش‌دبستانی در آموزش و پرورش ايران و جهان
 • ساختار دوره پيش‌دبستانی در آموزش و پرورش ايران
 • ويژگی‌ها و نيازهای آموزشی و پرورشی كودكان دوره پيش‌دبستانی
 • فعاليت و شيوه‌های آموزشی و پرورشی متناسب دوره پيش‌دبستانی و اهداف هر يک از آنها

اطلاعیه مهم دوره آموزش و پرورش پیش دبستان

فراگیر محترم،

-         شروع کلاس پس از فرآیند پرداخت و ورود به کلاس دوره آغاز می‌گردد.

-         در دوره های محتوامحور(آفلاین) محتوای دوره را مشاهده و در آزمون‌های مستمر شرکت نموده و پس از دریافت نمره قبولی در هر مرحله، در روز آخر در آزمون پایانی شرکت نمایید. (به بازه زمانی مشخص شده دقت فرمائید. پس از اتمام بازه، امکان استفاده از محتوا و شرکت در آزمون ندارید)

-         سوالات آزمون‌ها به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و نمایش داده می‌شود.

-         در دوره های محتوامحور امکان 3 بار شرکت در آزمون را دارید و اگر در بار اول نمره قبولی حداقل 60 را کسب نکردید می‌توانید شانس خود را برای بار دوم و سوم امتحان نمائید.

-         با توجه به بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش در راستای کیفیت بخشی به دوره های توانمندسازی فرهنگیان، این دوره ها فرآیندمحور ارائه می شوند و شامل بخش های زیر می باشند:

-         1- نمره مربوط به میزان مشاهده ی محتوای آموزشی توسط فراگیران (۱۵ نمره )

-         2- نمره مربوط به میزان مشاركت در آزمون میان دوره (۱۰ نمره )

-         3- نمره مربوط به میزان مشاركت در پاسخگویی به پرسش استاد دوره ( ۱۰ نمره )

-         4- نمره مربوط به میزان مشاركت در تالار گفتگو (طراحی سوال از محتوای دوره) (۱۰ نمره)

-         5- نمره مربوط به تكالیف دوره (۱۵ نمره)

-         6- نمره مربوط به آزمون پایان دوره (۴۰ نمره)

-         نمره نهایی شامل میانگین نمرات بالا خواهد بود.

-         درنظر داشته باشید به محض ورود شما به آزمون های مستمر یا آزمون پایانی، زمان آزمون محاسبه می‌گردد؛ لذا درخواست می شود پس از کسب آمادگی کافی برای آزمون، وارد بخش آزمون شوید.

-         این دوره دارای آزمون میان دوره و پایان دوره می باشد. هر کدام 10 سوال، 10 دقیقه

-         تکلیف، پرسش استاد و تالار گفتگو در انتهای لیست جلسات دوره بعد از آزمون پایان دوره طراحی شده است.

-         آماده‌سازی و صدور گواهینامه مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل (اطلاعات فردی، شغلی، تست تیپ شناسی شخصیتی) می باشد.

-         برترین های هر دوره از کدتخفیف در دوره های دیگر موجود در سامانه عماد بهره خواهند برد.

 

                                    با آرزوی موفقیت - موسسه آموزش نیروی انسانی عماد

 

                                                                             

 


اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی ها
از زمان ثبت نام بازه دسترسی شما به دوره 30 روز می‌باشد.
ثبت نام شده: 6803 دانشجو
مدت زمان: 16 ساعت
تعداد دروس: 29