روش‌های فعال یاددهی – یادگیری

اطلاعیه و جزوه دوره

1
ابتدا اطلاعیه دوره روشهای فعال یاددهی-یادگیری را مطالعه نمائید.
2
جزوه دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری (یادگیری مکتوب)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
پادکست دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری (یادگیری شنیداری)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
نکات مهم و نمونه سوالات دوره روشهای فعال یاددهی-یادگیری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

عناوین جلسات، آزمون میان دوره، آزمون پایان دوره

1
پیشنمایش دوره روش‌های فعال یاددهی-یادگیری
2
جلسه اول: لزوم شرکت در دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری
3
جلسه دوم: مفهوم یادگیری و تدریس فعال
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
جلسه سوم: آشنایی با شیوه‌های یادگیری دانش آموزان (1)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
5
جلسه چهارم: آشنایی با شیوه‌های یادگیری دانش آموزان (2)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6
جلسه پنجم: تعریف نظریه‌های یاددهی-یادگیری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
7
جلسه ششم: بررسی نظریه رفتارگرایی (کاربرد)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
8
جلسه هفتم: بررسی نظریه شناختی (تعریف)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
9
جلسه هشتم: بررسی نظریه شناختی (کاربرد)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
10
جلسه نهم: بررسی نظریه ساخت گرایی (تعریف)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
11
جلسه دهم: بررسی نظریه ساخت گرایی (کاربرد)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
12
جلسه یازدهم: بررسی فرآیندهای یاددهی-یادگیری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
13
جلسه دوازدهم: فرآیندهای یاددهی-یادگیری (1)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
14
جلسه سیزدهم: فرآیندهای یاددهی-یادگیری (2)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
15
آزمون میان دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری (10 سوال، 10 دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات
16
جلسه چهاردهم: بررسی عوامل مؤثر بر یاددهی-یادگیری (1)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
17
جلسه پانزدهم: بررسی عوامل مؤثر بر یاددهی-یادگیری (2)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
18
جلسه شانزدهم: بررسی روش‌های سنتی تدریس
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
19
جلسه هفدهم: بررسی روش‌های سنتی تدریس (حفظ و تکرار-سخنرانی-پرسش و پاسخ)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
20
جلسه هجدهم: بررسی روش‌های سنتی تدریس (ایفای نقش- گردش علمی- بحث گروهی- آزمایشگاهی)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
21
جلسه نوزدهم: بررسی ویژگی‌های عمومی رویکردهای فعال یاددهی-یادگیری (1)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
22
جلسه بیستم: بررسی ویژگی‌های عمومی رویکردهای فعال یاددهی-یادگیری (2)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
23
جلسه بیست و یکم: بررسی سیر تاریخی یاددهی-یادگیری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
24
جلسه بیست و دوم: نگاهی بر روش فعال یاددهی-یادگیری (الگوی تدریس دریافت فهم)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
25
جلسه بیست وسوم: الگوی تدریس بارش فکری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
26
جلسه بیست و چهارم: الگوی تدریس پیش سازمان دهنده
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
27
جلسه بیست و پنجم: الگوی تدریس حل مسئله
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
28
جلسه بیست و ششم: الگوی تدریس ساختن گرایی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
29
جلسه بیست و هفتم: الگوی تدریس همیاری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
30
جلسه بیست و هشتم: الگوی تدریس استقرایی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
31
جلسه بیست و نهم: الگوی تدریس کاوشگری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
32
جلسه سی‌ام: معرفی کلاس معکوس
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
33
جلسه سی و یکم: بررسی موانع شکل گیری کلاس معکوس
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
34
جلسه سی و دوم: کلاس معکوس ریاضی و علوم
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
35
آزمون پایان دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری (10 سوال، 10 دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات

تکلیف، پرسش استاد و تالار گفتگو

1
تکلیف دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
2
پرسش استاد: دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
تالار گفتگو: دوره روش‌های فعال یاددهی – یادگیری
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

کد دوره:

91400322

محل اجرای دوره: دفتر مرکزی موسسه آموزش نیروی انسانی عماد
ثبت در سامانه LTMS: درصورت قبولی و تطابق با رشته شغلی در سامانه LTMS ثبت خواهد شد.
ثبت در سامانه مشارکتها (معلمان غیردولتی): انتخاب موسسه عماد از سامانه مشارکتها و ثبت نام در دوره ها

اساتید: سرکار خانم زرگر

اهداف دوره:

 • تحول تاريخی روش‌های ياددهی -يادگيری را توضيح دهد
 • نظريه‌های يادگيری را بيان كند، كاربرد نظريه‌های يادگيری را در فرآيند آموزش تبيين نمای
 • فرآيند ياددهی-يادگيری و عوامل اثر گذار بر آن را توضيح دهد
 • رويكردهای فعال ياددهی-يادگيری را تبيين نمايد
 • روش‌های سنتی تدريس و دلايل ناكارآمدی آن را بيان نمايد
 • رويكرد ياددهی-يادگيری متناسب با موقعيت آموزشی را انتخاب و اجرا نمايد

سر فصل دوره:

 • روش‌های فعال ياددهی-يادگيری
 • يادگيری و سير تاريخی آن
 • نظريه‌ها و الگوهای يادگيری
 • فرآيند ياددهی-يادگيری
 • عوامل موثر در ياددهی-يادگيری
 • نقش معلم در فرآيند ياددهی-يادگيری
 • ملاک‌های يادگيری
 • روش‌های سنتی تدريس و ناكارآمدی آنها
 • ويژگی‌های عمومی رويكردهای فعال ياددهی-يادگيری
 • انواع روش‌های فعال ياددهی-يادگيری

اطلاعیه مهم دوره روشهای فعال یاددهی-یادگیری

فراگیر محترم،

-         شروع کلاس پس از فرآیند پرداخت و ورود به کلاس دوره آغاز می‌گردد.

-         در دوره های محتوامحور(آفلاین) محتوای دوره را مشاهده و در آزمون‌های مستمر شرکت نموده و پس از دریافت نمره قبولی در هر مرحله، در روز آخر در آزمون پایانی شرکت نمایید. (به بازه زمانی مشخص شده دقت فرمائید. پس از اتمام بازه، امکان استفاده از محتوا و شرکت در آزمون ندارید)

-         سوالات آزمون‌ها به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و نمایش داده می‌شود.

-         در دوره های محتوامحور امکان 3 بار شرکت در آزمون را دارید و اگر در بار اول نمره قبولی حداقل 60 را کسب نکردید می‌توانید شانس خود را برای بار دوم و سوم امتحان نمائید.

-         با توجه به بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش در راستای کیفیت بخشی به دوره های توانمندسازی فرهنگیان، این دوره ها فرآیندمحور ارائه می شوند و شامل بخش های زیر می باشند:

-         1- نمره مربوط به میزان مشاهده ی محتوای آموزشی توسط فراگیران (۱۵ نمره )

-         2- نمره مربوط به میزان مشاركت در آزمون میان دوره (۱۰ نمره )

-         3- نمره مربوط به میزان مشاركت در پاسخگویی به پرسش استاد دوره ( ۱۰ نمره )

-         4- نمره مربوط به میزان مشاركت در تالار گفتگو (طراحی سوال از محتوای دوره) (۱۰ نمره)

-         5- نمره مربوط به تكالیف دوره (۱۵ نمره)

-         6- نمره مربوط به آزمون پایان دوره (۴۰ نمره)

-         نمره نهایی شامل میانگین نمرات بالا خواهد بود.

-         درنظر داشته باشید به محض ورود شما به آزمون های مستمر یا آزمون پایانی، زمان آزمون محاسبه می‌گردد؛ لذا درخواست می شود پس از کسب آمادگی کافی برای آزمون، وارد بخش آزمون شوید.

-         این دوره دارای آزمون میان دوره و پایان دوره می باشد. هر کدام 10 سوال، 10 دقیقه

-         تکلیف، پرسش استاد و تالار گفتگو در انتهای لیست جلسات دوره بعد از آزمون پایان دوره طراحی شده است.

-         آماده‌سازی و صدور گواهینامه مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل (اطلاعات فردی، شغلی، تست تیپ شناسی شخصیتی) می باشد.

-         برترین های هر دوره از کدتخفیف در دوره های دیگر موجود در سامانه عماد بهره خواهند برد.

 

                         با آرزوی موفقیت - موسسه آموزش نیروی انسانی عماد

 


                                                                     


 


اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی ها
از زمان ثبت نام بازه دسترسی شما به دوره 30 روز می‌باشد.
ثبت نام شده: 9390 دانشجو
مدت زمان: 32 ساعت
تعداد دروس: 37