هم‌نوایی نیمکره راست و چپ مغز کودکان

این دوره صرفا به منظور افزایش توانایی ها و مهارت های شغلی و فردی بوده و جزو دوره های تعریف شده ضمن خدمت فرهنگیان نمی‌باشد.

1
بخش اول – هوش مفهومی
6 دقیقه و 35 ثانیه
2
بخش دوم – ذهن کامل نو
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6 دقیقه و 19 ثانیه
3
بخش سوم – طراحی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6 دقیقه و 11 ثانیه
4
بخش چهارم – داستان و قصه
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
7 دقیقه و 59 ثانیه
5
بخش پنجم – حس همنوایی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3 دقیقه و 44 ثانیه
6
بخش ششم – حس همدلی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
5 دقیقه و 45 ثانیه
7
بخش هفتم – حس بازی کردن
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3 دقیقه و 51 ثانیه
8
بخش هشتم – حس معنا و مفهوم
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6 دقیقه و 35 ثانیه

کد دوره:

محل اجرای دوره: دفتر مرکزی موسسه آموزش نیروی انسانی عماد
سازمان مطبوع: موسسه آموزش نیروی انسانی عماد
اساتید: سرکار خانم عطارد


اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی ها
ثبت نام شده: 353 دانشجو
تعداد دروس: 8
فیلم: 45 دقیقه