روخوانی و روان خوانی قرآن كریم

اطلاعیه و جزوه دوره

1
ابتدا اطلاعیه دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم را مطالعه نمائید.
2
جزوه دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم (یادگیری مکتوب)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
نکات مهم و نمونه سوالات دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

بخش اول جلسات دوره

1
پیشنمایش دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم
2
جلسه اول: کلیات آموزش عمومی قرآن کریم (1)
3
جلسه دوم: کلیات آموزش عمومی قرآن کریم (2)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
جلسه سوم: روخوانی و روان خوانی سوره حمد (رسم الخط «الف کوچک» و «ک»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
5
جلسه چهارم: روخوانی و روان خوانی سوره ناس (رسم الخط «ة ـة»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6
جلسه پنجم: روخوانی و روان خوانی سوره فلق (آشنایی با علامت تنوین)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
7
جلسه ششم: روخوانی و روان خوانی سوره توحید (رسم الخط «او» و «ای»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
8
جلسه هفتم: روخوانی و روان خوانی سوره مسد (رسم الخط «ىٰ» – تشدید در حالت وقف)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
9
جلسه هشتم: روخوانی و روان خوانی سوره نصر (رسم الخط «ء»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
10
جلسه نهم: روخوانی و روان خوانی سوره کوثر (رسم الخط «ء» و «ئـ»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
11
جلسه دهم: روخوانی و روان خوانی سوره عصر (آشنایی با حروف ناخوانا قبل از تشدید)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
12
جلسه یازدهم: روخوانی و روان خوانی سوره فیل (کاربرد همزه روی الف)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
13
جلسه دوازدهم: روخوانی و روان خوانی سوره ماعون (ترکیب همزه قبل از «و»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
14
جلسه سیزدهم: روخوانی و روان خوانی سوره قریش (ترکیب همزه قبل از «الف»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
15
جلسه چهاردهم: حروف مقطعه
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
16
جلسه پانزدهم: جمله خوانی آیات
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

آزمون میان دوره

1
آزمون میان دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم (10 سوال، 10 دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات

بخش دوم جلسات دوره

1
جلسه شانزدهم: صحت قرائت اذکار نماز (1)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
2
جلسه هفدهم: صحت قرائت اذکار نماز (2)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
جلسه هجدهم: صحت قرائت اذکار نماز (3)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
جلسه نوزدهم: صحت قرائت اذکار نماز (4)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
5
جلسه بیستم: صحت قرائت اذکار نماز (5)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6
جلسه بیست و یکم: صحت قرائت اذکار نماز (6)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
7
جلسه بیست و دوم: صحت قرائت اذکار نماز (7)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
8
جلسه بیست و سوم: صحت قرائت اذکار نماز (8)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
9
جلسه بیست و چهارم: روخوانی و روان خوانی سوره کافرون
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
10
جلسه بیست و پنجم: روخوانی و روان خوانی سوره انشراح
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
11
جلسه بیست و ششم: روخوانی و روان خوانی سوره تین (آشنایی با انواع واو)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
12
جلسه بیست و هفتم: روخوانی و روان خوانی سوره قدر
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
13
جلسه بیست و هشتم: روخوانی و روان خوانی سوره همزه
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
14
جلسه بیست و نهم: روخوانی و روان خوانی سوره تکاثر (آشنایی با تلفظ صحیح حرف «ثاء»)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
15
جلسه سی‌ام: روخوانی و روان خوانی سوره ضحی
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
16
جلسه سی و یکم: روخوانی و روان خوانی سوره بیّنه (آشنایی با سرجمله‌ها / واو زیر الف کوچک)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
17
جلسه سی و دوم: روخوانی و روان خوانی سوره لیل (فتحه قبل از یاء ناخوانا)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
18
جلسه سی و سوم: روخوانی و روان خوانی سوره بلد
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

آزمون پایان دوره

1
آزمون پایان دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم (10 سوال، 10 دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات

تکلیف، پرسش استاد و تالار گفتگو

1
تکلیف دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
2
پرسش استاد: دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
تالار گفتگو: دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

کد دوره:

92503896

محل اجرای دوره: دفتر مرکزی موسسه آموزش نیروی انسانی عماد
ثبت در سامانه LTMS: درصورت قبولی و تطابق با رشته شغلی در سامانه LTMS ثبت خواهد شد.
ثبت در سامانه مشارکتها (معلمان غیردولتی): انتخاب موسسه عماد از سامانه مشارکتها و ثبت نام در دوره ها
اساتید: جناب آقای دکتر نباتی

اهداف دوره:

 • از فراگيران انتظار میرود
  آشناسازی كاركنان با روخوانی، روان خوانی و تجويد قرآن كريم در راستای
  توسعه و ترويج آموزه های حيات بخش قرآن و برخی از مفاهيم قرآنی

سرفصل دوره:

 • روخوانی و روان خوانی قرآن كريم
 • آشنایی با حروف الفبای عربی
 • آشنایی با صدای كوتاه و تلفظ صحيح آنها
 • آشنایی با صدای بلند و تلفظ صحيح آنها
 • آشنایی با علامت سكون
 • آشنایی با علامت تنوين
 • آشنایی با علامت مد
 • آشنایی با حروف ناخوانا
 • آشنایی با ها، آ، ضمير و قاعده اشباع و عدم اشباع آن
 • آشنایی با حروف مقطعه قرآن
 • آشنایی با همزه و انواع آن

اطلاعیه مهم دوره روخوانی و روان خوانی قرآن كریم

فراگیر محترم،

-         شروع کلاس پس از فرآیند پرداخت و ورود به کلاس دوره آغاز می‌گردد.

-         در دوره های محتوامحور(آفلاین) محتوای دوره را مشاهده و در آزمون‌های مستمر شرکت نموده و پس از دریافت نمره قبولی در هر مرحله، در روز آخر در آزمون پایانی شرکت نمایید. (به بازه زمانی مشخص شده دقت فرمائید. پس از اتمام بازه، امکان استفاده از محتوا و شرکت در آزمون ندارید)

-         سوالات آزمون‌ها به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و نمایش داده می‌شود.

-         در دوره های محتوامحور امکان 2 بار شرکت در آزمون را دارید و اگر در بار اول نمره قبولی حداقل 60 را کسب نکردید می‌توانید شانس خود را برای بار دوم امتحان نمائید.

-         با توجه به بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش در راستای کیفیت بخشی به دوره های توانمندسازی فرهنگیان، این دوره ها فرآیندمحور ارائه می شوند و شامل بخش های زیر می باشند:

-         1- نمره مربوط به میزان مشاهده ی محتوای آموزشی توسط فراگیران (۱۵ نمره )

-         2- نمره مربوط به میزان مشاركت در آزمون میان دوره (۱۰ نمره )

-         3- نمره مربوط به میزان مشاركت در پاسخگویی به پرسش استاد دوره ( ۱۰ نمره )

-         4- نمره مربوط به میزان مشاركت در تالار گفتگو (طراحی سوال از محتوای دوره) (۱۰ نمره)

-         5- نمره مربوط به تكالیف دوره (۱۵ نمره)

-         6- نمره مربوط به آزمون پایان دوره (۴۰ نمره)

-         نمره نهایی شامل میانگین نمرات بالا خواهد بود.

-         درنظر داشته باشید به محض ورود شما به آزمون های مستمر یا آزمون پایانی، زمان آزمون محاسبه می‌گردد؛ لذا درخواست می شود پس از کسب آمادگی کافی برای آزمون، وارد بخش آزمون شوید.

-         این دوره دارای آزمون میان دوره و پایان دوره می باشد. هر کدام 10 سوال، 10 دقیقه

-         تکلیف، پرسش استاد و تالار گفتگو در انتهای لیست جلسات دوره بعد از آزمون پایان دوره طراحی شده است.

-         آماده‌سازی و صدور گواهینامه مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل (اطلاعات فردی، شغلی، تست تیپ شناسی شخصیتی) می باشد.

-         برترین های هر دوره از کدتخفیف در دوره های دیگر موجود در سامانه عماد بهره خواهند برد.

 

                  با آرزوی موفقیت - موسسه آموزش نیروی انسانی عماد

 


 


اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی ها
از زمان ثبت نام بازه دسترسی شما به دوره 30 روز می‌باشد.
ثبت نام شده: 1231 دانشجو
مدت زمان: 28 ساعت
تعداد دروس: 37