1
 • 1

  حمایت بیش از حد – طرد

 • 2

  پرتوقعی یا کم توقعی

 • 3

  تمایلات پرخاشگرانه و خشونت آمیز پدر

 • 4

  کنترل بیش از حد