1

افرادی که در حوزه‌ی ……….. فعال هستند در زندگی موفق‌تر هستند.

 • 1

  دیداری

 • 2

  ورزش

 • 3

  هنر

 • 4

  هیچکدام