1

افرادی که موسیقی را بهتر درک می‌کنند و فهم بهتری از آن دارند کدام دقت آنها بالاتر است؟

 • 1

  شنیداری

 • 2

  دیداری

 • 3

  حرکتی

 • 4

  مشاهده