1

اگر عقربه بزرگ ساعت، 15 دقیقه حرکت کند؛ این عقربه چه کسری از ساعت را حرکت کرده است؟

 • 15

  50

 • 2

  4

 • 3

  12

 • 1

  12