1
 • 1

  نقد و تحلیل در قالب بازگویی

 • 2

  درک پردازش پایین به بالا

 • 3

  تفسیر و تلفیق ایده‌ها و اطلاعات

 • 4

  شنیدن استنتاجی