1
 • 1

  درک مطلب

 • 2

  درک و پردازش بالا به پایین

 • 3

  شکل دهی

 • 4

  تولید