1

با سکه‌های 100 ریال و 500 ریال به چند روش می‌توانیم 300 ریال درست کنیم؟

  • 4 روش

  • 6 روش

  • 5 روش

  • 2 روش