1

در آموزش نقاشی کدام روش کاربردی تر است؟

 • 1

  الگو دادن

 • 2

  تقلید

 • 3

  ترس

 • 4

  تخیل