1

در ……. از مهارت‌های زندگی به ما یاد می‌دهد از راه‌حل‌های غیرعادی هم استفاده کنیم.

 • 1

  تفکر خلاق

 • 2

  تفکر نقادانه

 • 3

  مهارت خودآگاهی

 • 4

  مقابله با استرس