1

در بوفه یک مدرسه شکلات های 50 و 100 تومانی موجود است. شروین 400 تومان پول دارد. او به چند حالت می‌تواند برای خرید شکلات خرج کند؟

 • 1

  2

 • 2

  4

 • 3

  6

 • 4

  5