1
 • 1

  دسته ده تایی

 • 2

  دسته ۵تایی

 • 3

  شمارش یکی یکی

 • 4

  گزینه 1 و 2