1

در پایه ششم گسترده نویسی اعداد تا مرتبه … انجام می‌شود.

 • 1

  میلیون

 • 2

  میلیارد

 • 3

  بالاتر از میلیارد

 • 4

  هزار