1
 • 1

  دروغ گویی – دزدی – اختلال گویایی

 • 2

  تهوع – اسهال – دل درد

 • 3

  ترس – ناخن جویدن – شب ادراری

 • 4

  اختلاف سلیقه با والدین – اهمیت ندادن به تکلیف درسی