1

راه بیان احساسات و شفاف بودن اطلاعات است.

 • 1

  نمایش

 • 2

  موسیقی

 • 3

  قصه گویی

 • 4

  کاردستی