1

ــــــ یعنی دفاع علمی ماازطرح درسمان

 • 1

  فرضیه سازی

 • 2

  یادسپاری

 • 3

  طراحی آموزشی

 • 4

  یاران دریادگیری