1
 • 1

  مضطرب

 • 2

  وسواسی

 • 3

  خجالتی

 • 4

  لوس کننده