1

مریم اگر نصف پول دیروز را داشته باشد، دو برابر مخارج فردایش تامین می‌شود. اگر فردا 1700 تومان خرج کند، پول دیروز او چقدر بوده است؟

 • 1

  3400

 • 2

  5100

 • 3

  6800

 • 4

  10000