1

مشاهده یعنی استفاده از ……….. برای جمع آوری اطلاعات و شناخت محیط

 • 1

  دقت دیداری

 • 2

  شنیداری

 • 3

  حواس پنجگانه

 • 4

  هیچکدام