1
 • 1

  نوشتن و گوش دادن

 • 2

  خواندن و گوش دادن

 • 3

  صحبت کردن و نوشتن

 • 4

  صحبت کردن و خواندن