1

نوید اگر 9 خودکار بخرد 47 تومان باقی می‌آورد و اگر 14 خودکار بخرد 178 تومان کم می‌آورد. قیمت هر خودکار چقدر است؟

 • 1

  30

 • 2

  35

 • 3

  40

 • 4

  45