1

هدف از این بخش از کتاب، بالا بردن توانایی فکری و مهارت دانش آموزان است.

 • 1

  حدس بزن

 • 2

  خلاق باش

 • 3

  معما و سرگرمی

 • 4

  کامل کن