1

هدف از خلاق باش در ریاضی سوم چیست؟

 • 1

  الگوسازی

 • 2

  تمرین

 • 3

  توانایی فکری و مهارت را بالا ببرد

 • 4

  حدس بزند