1

هدف مونته سوری از درس سکوت چه بود؟

 • 1

  نظم دهی کلاس

 • 2

  بیدار کردن حس اجتماعی وهمکاری بین کودکان

 • 3

  بالابردن قابلیت کودک و رشد قوای شنوایی

 • 4

  گزینه 2 و 3