1

هر فصل از کتاب ریاضی پایه ششم به چه چیزی آغاز می‌شود؟

 • 1

  فعالیت

 • 2

  کار در کلاس

 • 3

  تمرین

 • 4

  تصویر عنوانی