1

کدام گزینه جز شیوه‌های آموزش برای کودکان پیش از دبستان نیست؟

 • 1

  بازی

 • 2

  پرسش و پاسخ

 • 3

  تصویر

 • 4

  پروژه علمی