1

کدام یک از موارد زیر از دلایل تغییر کتب درسی نیست؟

 • 1

  چالش های جدید در آموزش ریاضی

 • 2

  همسوسازی با برنامه درسی ملی

 • 3

  علمی نبودن کتابهای قدیمی

 • 4

  نتایج مطالعات بین المللی تیمز