1
 • 1

  پرتوقعی

 • 2

  اضطراب

 • 3

  عدم اعتماد به نفس

 • 4

  پرخاشگری