1
 • 1

  با دیگران به سختی و دیر ارتباط برقرار میکنند و از مدرسه رفتن ترس دارند

 • 2

  هر کاری که میخواهند، آنقدر دنبال می کنند تا بلاخره انجام دهند

 • 3

  دائما در جنب و جوش هستند و فعاليت بيش از حد دارند

 • 4

  رفتارهايشان غير قابل پيش بيني است و واكنش های شدید و منفی دارند