1
 • 1

  دانش آموزان پسر سه برابر دانش آموزان دختر به مشکلات رفتاری دچارند

 • 2

  شمار دانش آموزان با اختلالات رفتاری در مدارس به طور معنی دار بیشتر از 2 تا 3 درصد است

 • 3

  هرچه شدت و تداوم رفتار نا بهنجار بیشتر باشد، تعداد کمتری را شامل می شود

 • 4

  هرچه اختلالات رفتاری کمتر و در زمان محدود تری مورد توجه قرار گیرد، افراد کمتری را در بر میگیرد