1
 • 1

  حمایت کننده

 • 2

  طرد کننده

 • 3

  پرتوقع

 • 4

  محدودکننده