1

کودکان از طریق ………… و ………… می‌توانند بیان احساسات داشته باشند.

 • 1

  کلام و گفتار

 • 2

  هوش و استعداد

 • 3

  هنر و حواس پنجگانه

 • 4

  همه موارد