تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

شماره تلفن 021-22963958
ارتباط از طریق bale icon
speaker

نجیمه شاه نقی


بیوگرافی

- ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ 4
- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ 4

لیست دوره های استاد

ما 1 دوره ی موجود برای شما پیدا کردیم.

LTMS

بررسی‌‌، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه اول

محتوا محور
  • 34 ساعت
  • قیمت:
  • 51,000 تومان
    30,000 تومان
مشاهده