تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

021-22963958 شماره تلفن
ارتباط از طریق bale icon bale icon bale icon bale icon bale icon
speaker

ﺳﯾده ھﺎﺟر زرﮔر


بیوگرافی

- کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

لیست دوره های استاد

ما 9 دوره ی موجود برای شما پیدا کردیم.

LTMS

روش‌های فعال یاددهی - یادگیری

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,800 تومان
مشاهده
LTMS

مهارت‌های بدو خدمت معلمان

محتوا محور
 • 54 ساعت
 • قیمت:
 • 81,000 تومان
  50,000 تومان
مشاهده
LTMS

یادگیری معکوس

محتوا محور
 • 12 ساعت
 • قیمت:
 • 18,000 تومان
  10,800 تومان
مشاهده
LTMS

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,400 تومان
مشاهده
LTMS

ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآوری در پساکرونا

محتوا محور
 • 9 ساعت
 • قیمت:
 • 13,500 تومان
  8,100 تومان
مشاهده
LTMS

مدیریت کلاس درس

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,800 تومان
مشاهده
LTMS

مدیریت کلاس

محتوا محور
 • 8 ساعت
 • قیمت:
 • 12,000 تومان
  7,200 تومان
مشاهده
LTMS

ارزشیابی كیفی ـ توصیفی

آنلاین
 • 20 ساعت
 • قیمت:
  120,000 تومان
مشاهده
LTMS

مهارتهای بدوخدمت معلمان

آنلاین
 • 54 ساعت
 • قیمت:
  324,000 تومان
مشاهده