آزمون میان دوره تدریس ریاضی پایه سوم

مدت زمان
30 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
15

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 زهرا حیدری سروستانی 80% 12
2 محدثه شفیعی 80% 12
3 مینارشنو مرادی 73% 11
4 بانو فدایی 73% 11
5 صدیقه شیعه نژاد 73% 11
6 الهام 73% 11
7 زهرا گودرزی 66% 10
8 لیلا معمارباشی 66% 10
9 پروانه حبیبی 66% 10
10 الهه صلاحی کجور 66% 10
11 مریم فرزادمهر 60% 9
12 Fatemeh PoorMoghadam 60% 9
13 زهرا زندیه 33% 5
14 ابراهیم نعیمی 0% 0