آزمون نهایی دوره 01140103 – پیش دبستان

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
20

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 رویا زندآور 80% 34
2 مریم نعمانی پور 75% 33
3 رعنا محمدپور 75% 24
4 ندا معارف وند 90% 18
5 زهرا راشدی 85% 17
6 ريحانه عزيزاللهي 75% 15
7 حمیرا اخترشناس 75% 15
8 زهرا ایزدی 60% 12
9 مریم نویدکیا 50% 10
10 شیوامعماری 45% 9
11 sf 20% 4