آزمون نهایی دوره 40 ساعته پیش دبستان

مدت زمان
40 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
40

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 لیلا محمدیان 97% 39
2 زهرا احمدیان 92% 37
3 فاطمه فرحی 87% 35
4 علی اکبر ولی نژند بنابی 87% 35
5 رعنا معتمدی ینگی کند 80% 32
6 سکینه رشادتی 77% 31
7 معصومه مخبر 75% 30
8 افسانه رشادتی چوبقلو 75% 30
9 صغرا دادگر کشکی 75% 30
10 زینب نظری 40% 16
11 زهره قاسمی 40% 16
12 موسسه عماد 45% 9
13 سبحان امین طهرانی 35% 7
14 سبحان امین طهرانی 25% 5
15 مجید یاسی پور طهرانی 25% 5
16 آمنه نیافرد 15% 3