آزمون نهایی مشترک دوره‌های ریاضی پایه‌های دوم و سوم و ششم

مدت زمان
30 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
10

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 adminroad 100% 20
2 ابراهیم نعیمی قمی 100% 20
3 پروین غائبی 100% 20
4 الهه صلاحی کجور 100% 20
5 مریم فرزادمهر 100% 20
6 زهرا حیدری سروستانی 100% 20
7 راضیه طالب زاده سروستانی 100% 20
8 حمیرانظری 100% 20
9 فاطمه ابراهیمی 100% 20
10 صدیقه شیعه نژاد 100% 20
11 راضیه مرادی سروستانی 90% 18
12 فاطمه خوشبو تزنگی 90% 18
13 سحر فرزادمهر 90% 18
14 ندا پازوکی 90% 18
15 لیلا معمارباشی 90% 18
16 سهیلا ریاضی 80% 16
17 فاطمه میرزایی 80% 16
18 ملیحه شکوهی سرشت 80% 16
19 محدثه شفیعی 80% 16
20 على قاسم آبادى 80% 16