آزمون نهایی کارگاه تدریس ریاضی دوم ابتدایی

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
20

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 اشرف حسین 100% 29
2 سارا طاهری 100% 29
3 منیره اسحقی 100% 29
4 مریم 100% 29
5 سمیه شبانی مایانی 100% 29
6 ملیحه قاسمی 100% 29
7 فاطمه رهروان 100% 29
8 مژگان شاهرخی نیا 95% 28
9 زهرا بهرامیان 95% 28
10 فاطمه درویشی 95% 28
11 ملیحه سادات موسوی فرد 95% 28
12 حدیث لیلی راده 95% 28
13 حدیثه آجورلو 95% 28
14 شیرین شیرخانی 95% 28
15 مرضیه نظیفی 85% 26
16 رقیه نامور 80% 25
17 مرضیه شمسی 80% 25
18 مهسا سپهرفروز 75% 24
19 سیده محدثه خادم 70% 23
20 عاطفه نکونام 65% 22