آزمون پایان دوره اختلالات رفتاری (استاد زینلی)

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
20

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 مریم نویدکیا 100% 20
2 زهرا راشدی 100% 20
3 رعنا محمدپور 100% 20
4 ندا معارف وند 100% 20
5 فاطمه مخبری 95% 19
6 زهرا ایزدی 90% 18
7 رویا زندآور جوادحصاری 85% 17
8 مهدیه سخاوی 75% 15
9 ریحانه عزیز الهی 55% 11
10 حمیرا اخترشناس 30% 6